Tarieven

Gratis eerste gesprek

Het eerste gesprek met  Mous Advocatuur is in principe een gratis kennismakingsgesprek waarbij de zaak in grote lijnen wordt besproken. Op basis van deze gegevens zal worden beoordeeld in hoeverre behoefte bestaat aan juridische bijstand en zult u nader worden geïnformeerd over de kosten. Tevens zult u worden geïnformeerd over het bestaan van gefinancierde rechtsbijstand.

Uurtarief

Het uurtarief van Mous Advocatuur bedraagt op dit moment € 215,00 per uur en daarmee kan worden gesteld dat Mous Advocatuur een zeer scherp uurtarief hanteert gelet op zijn ervaringsjaren als advocaat.     

Vaste Prijs

In overleg met Mous Advocatuur kan afhankelijk van de aard van de bijstand of omvang van de zaak worden overeengekomen om van het uurtarief af te zien en te kiezen voor de volgende varianten:

A. Betaling van een "lump-sum". Vooraf betaalt u een vast bedrag dat in principe alle werkzaamheden dekt. Zo zal er zekerheid zijn over de hoogte van het verschuldigde honorarium.

B. Betaling op grond van het behaalde resultaat. Bij een tegenvallend resultaat betaalt u een lager honorarium dan bij een succesvolle afronding. Dit betreft evenwel nimmer een "no cure, no pay" verbintenis.

C. Betaling van een afwijkend uurtarief . Dit kan het geval zijn indien u meerdere dossiers bij Mous Advocatuur heeft aangebracht.

Gefinancierde rechtsbijstand

Heeft u geen of weinig inkomen, kijk dan onder rechtsbijstand voor minima.