Rechtsbijstand voor minima

Mous Advocatuur is van mening dat rechtsbijstand voor een ieder toegankelijk dient te zijn, ook voor rechtszoekenden die niet in staat zijn om een uurtarief te betalen.

Iedereen in Nederland die rechtsbijstand nodig heeft maar dit, gelet op hun inkomen, niet kan betalen, heeft recht op een bijdrage in de advocatenkosten. Dit wordt gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd ofwel het 'toevoegingsstelsel'. Gesubsidieerde rechtsbijstand kan door Mous Advocatuur worden aangevraagd en wordt geregeld door de Raad voor Rechtsbijstand.

Indien de rechtzoekende in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, betaalt de Raad een deel van de advocatenkosten. Afhankelijk van uw inkomen betaalt u een eigen bijdrage.* Hoe hoger uw inkomen, hoe meer u als eigen bijdrage moet betalen. Aan gesubsidieerde rechtsbijstand zijn voorwaarden verbonden, deze kunt u raadplegen op www.rvr.org.

Indien u in de laagste inkomstencategorie valt van de vastgestelde eigen bijdrage door de Raad, zal Mous Advocatuur hiervoor bijzondere bijstand aanvragen en uw eigen bijdrage kwijtschelden!

Hiermee onderscheidt Mous Advocatuur zich van het overgrote deel van de advocatuur. Anders gezegd, Mous advocatuur verleent gratis rechtsbijstand aan minima!

 

*Aan verdachten in strafzaken die vast zitten, wordt op last van de rechtbank een advocaat toegevoegd. Zij betalen geen eigen bijdrage. Ook de rechtsbijstand tijdens de inverzekeringstelling is voor de cliënt geheel kosteloos.

VoorkantFlyer.pdf

FlyerAchterkant.pdf