Rechtsgebieden

Kenmerkend aan Mous Advocatuur is dat het kantoor het belang van de cliënt altijd voorop stelt. Mr. Mous heeft weliswaar de regie in handen, maar streeft er naar om samen met de cliënt optimaal resultaat te bereiken. Daarom neemt mr. Mous Advocatuur enkel zaken aan die onder zijn specialiteit en ervaring vallen.  

Mous Advocatuur richt zich op drie generale rechtsgebieden:

- Civiel recht

- Strafrecht

- Bestuursrecht


Onder de hiervoor genoemde rechtsgebieden treft u per rechtsgebied een uitgebreidere beschrijving.

Dikwijls komt het voor dat er overlap bestaat tussen deze rechtsgebieden. Mous Advocatuur heeft een zeer uitgebreide proceservaring, zodat u hierin deskundig kan worden geadviseerd. 

Voor zaken die het specialisme of capaciteit van Mous Advocatuur te buiten gaan, maakt Mous Advocatuur gebruik van een uitgebreid netwerk van advocatenkantoren. Mous Advocatuur u in dat geval naar de juiste advocaat doorverwijzen. 

De belangenbehartiging van uw zaken is namelijk een kwestie van maatwerk.