Bestuursrecht

Mous Advocatuur richt zich op juridische dienstverlening op maat. Met ruime proces- en advieservaring behandelt Mous
Advocatuur juridische conflicten tussen u en de gemeente of overheid.

Bij overheden kunt u denken aan conflicten met het UWV (WW-, WIA-, WAJONG-uitkeringen), SVB, DUO, CBR, RDW enzovoorts.

Bij gemeenten kunt u denken aan conflicten over (bijstands-) uitkeringen, vergunningen, bestemmingsplannen, WMO voorzieningen, bestuursdwang enzovoorts.

Doorgaans betreffen de werkzaamheden van Mous Advocatuur juridische bijstand bij het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures.

Indien er een belang bestaat bij een snelle beslissing zal Mous Advocatuur doorgaans gelijk een kort geding starten bij de bestuursrechter. U hebt dan snel een onafhankelijk oordeel!

Onder het Formulier Uitkeringen kunt u Mous Advocatuur binnen 12 uur een bezwaarschrift (bij bijstandsuitkering zelfs gratis) laten opstellen en indienen. U kunt dus meteen van start!