Strafrecht

Mous Advocatuur verleent juridische dienstverlening op maat. Met ruime proces- en advieservaring behandelt Mous Advocatuur haar strafzaken deskundig, waarbij de positie van de verdachte in het strafproces steeds centraal staat. Mous Advocatuur kenmerkt zich voorts door haar pro-actieve en creatieve aanpak in strafprocedures.

 

Mous Advocatuur verdedigt cliënten in de volgende gebieden van het strafrecht :

 

I. Commuun Strafrecht (Dit zijn strafzaken van algemene aard);

- Diefstal

-  Afpersing

- Mishandeling

- Oplichting / Fraude / Valsheid in geschrifte

 - Verduistering

- Dood door schuld / Doodslag / Moord

- Brandstichting

- Witwassen

- Deelneming criminele organisatie

- Zedendelicten

 

II. Voorts staat Mous Advocatuur u bij in de volgende strafzaken:

- Drugszaken (Opiumwet)

- Wet wapens en Munitie

- TBS zaken

- Jeugdstrafrecht

- Gezondheidsstrafrecht

- Verkeerstrafrecht, rij-ontzeggingen

- Ontnemingszaken

- Strafzaken met een internationaal karakter, waaronder overleveringen en uitleveringen.

- Cassatie

 

III. Mous Advocatuur verleent ook rechtsbijstand tijdens de voorbereidingsfase van een strafzaak. Mous Advocatuur staat cliënten bij voorafgaand en tijdens (getuigen)verhoren door het openbaar ministerie, welke belast is met de opsporing van strafbare feiten. Goede voorbereiding van een strafzaak is volgens Mous Advocatuur een pré. Indien u in deze fase mocht belanden schroom niet om Mous Advocatuur om advies te vragen.

 

Spreek niet met het OM voordat u een strafrechtadvocaat hebt gesproken, is de vuistregel van Mous Advocatuur.